Arkivets billedsamling

Albert Rasmussen med Hs. Idrætsparks første lysanlæg. Foto fra 1950. Albert Rasmussen med Hs. Idrætsparks første lysanlæg. Foto fra 1979. Horsens Folkeblads logo 1960erne

Albert Rasmussen med ”Horsens Idrætsparks første lysanlæg”.
Som aktiv idrætsmand i 1950 og som stadioninspektør i forbindelse med idrætsparkens 50 års jubilæum i 1979.

Horsens Idrætsarkiv har en flot samling af sportsbilleder, som kan være med til at belyse idrætshistorien i Horsens.

Ligesom det er gældende med arkivets øvrige samlinger, er fundamentet i billedsamlingen de billeder, som inspektør i Horsens Idrætspark og tredobbelte Danmarksmester i hækkeløb, Albert Rasmussen, samlede over 40 år.

Størstedelen af samlingen stammer imidlertid fra Horsens Folkeblad. I 1997 skænkede bladet sit arkiv af sportsbilleder til idrætsarkivet. Billederne fra dette arkiv dækker perioden 1979-1997 og omfatter foruden horsensianske sportsbilleder en stor samling billeder fra den danske og internationale idrætsscene.

De lokale billeder er registreret i idrætsarkivets samling og i Arkibas, hos Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), mens de øvrige danske og internationale billeder opbevares, som en uregistreret samling.

Fra begge samlinger har idrætsarkivet gennem årene leveret billeder til bogudgivelser og til avisartikler i Horsens Folkeblad.

Siden arkivets start i 1995 har de frivillige klippet sportsbilleder fra Horsens Folkeblad og ladet udklippene indgå i samlingen, ligesom samtlige sportssider fra avisen er blevet arkiveret.

Ud over billederne fra Albert Rasmussen og Horsens Folkeblad har privatpersoner og idrætsforeninger suppleret samlingen, enten ved forære billeder eller låne billeder og fotoalbums til arkivet til kopiering.

var element = document.getElementById("footer-info"); element.innerHTML = 'Copyright © 2017 Horsens Idrætsarkiv | Webside Design-Setup © www.skysolution.dk'