Arkivets historie

historie1_full
 
 

Horsens Idrætsarkivs historie

 
 
Horsens Idrætsarkivs første arbejdsgruppe, bestående af gamle idrætsledere, blev etableret den 15. marts 1995 på initiativ af Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (senere Sport Horsens). Mødet fandt sted i HFS’ klubhus på Langmarksvej.
Arbejdsgruppens første opgave var at indrette et idrætsarkiv i de lokaler, som Horsens Kommune havde stillet til rådighed på adressen Gasvej 21, første sal, hvor Horsens Belysningsvæsen tidligere havde sin administration. Kommunen ejede bygningen, der i 1998 blev overtaget af Industrimusset, som fortsat ejer bygningen.
Indvielsen af Horsens Idrætsarkiv fandt sted den 2. december 1995 i forbindelse med åbningen af arkivets første udstilling. Den tidligere højre back på HFS’ divisionshold i fodbold, borgmester Vagn Ry Nielsen, foretog åbningen.
Albert Rasmussen (tidl. tredobbelte danske mester i hækkeløb og inspektør i Horsens Idrætspark) havde samlet effekter i 40 år. De blev idrætsarkivets grundsamling.
Samlingen er vokset betydeligt siden åbningen og Horsens Idrætsarkiv har i dag karakter af et spændende lille museum.
Albert Rasmussen selv var blandt de personer, som påtog sig opgaven med at etablere arkivet.
Sport Horsens drev idrætsarkivet indtil organisationen nedlagde sig selv i 2021 og i alle årene har frivillige ulønnet bestyret idrætsarkivet.

Ved nedlæggelsen af Sport Horsens tog arkivets frivillige initiativ til dannelse af en ny forening med det formål at drive idrætsarkivet videre.

Foreningen Horsens Idrætsarkiv blev stiftet den 1. juli 2021.

 
 

Albert’s Hall of Fame – Tommy Poulsens artikel i Horsens Folkeblad den 27.05 1995 om arkivets opstart

.

var element = document.getElementById("footer-info"); element.innerHTML = 'Copyright © 2017 Horsens Idrætsarkiv | Webside Design-Setup © www.skysolution.dk'